”Stå-samman” och ”Stå-tillsammans” från utställningen i Vadstena.

 

Från utställningen i Vadstena.

”Stå-samman”

 

IMGP4583

Våra tankar om verket…

”Stå samman”

Stå tillsamman, tätt intill – som ett stöd för varandra. Lev tillsammans, nära – vi kan inte bli oss själva utan varandra – vi blir till i varandras ögon! Var ärliga mot varandra – närhet kan aldrig uppstå där äkthet saknas. Om vi människor är älskade och bekräftade innebär det att vi befrias från att själv vara vår enda trygghet i livet – vi bär varandra. Vi speglar varandra, vi formas av varandra – var därför mot andra som du vill att människor ska vara mot dig – för vi blir kvar i varandras minne som en spegling.

Idag har vi en tendens att tänka människor som enskilda individer som står ensam och stark – åtskild. På så sätt skapar vi bara konkurrens och avundsjuka. Tänk istället att vi är till för varandra och utan varandra är vi ingenting.

IMGP4585

I varje huvud speglar sig alla andra huvuden – vi är en spegling av varandra.

”Stå – tillsammans”

20150711_105818

”Stå -  tillsammans”

Våra tankar om verket…

Stå tillsammans, men inte på varandra. Stå intill varandra, men inte i vägen för varandra.

Rik blir man när man upptäcker sin inre rikedom – inga pengar i världen kan mäta sig med den rikedomen. Verklig framgång är alltid inre framgång – för inre framgång betyder att leva sitt eget liv. En människa som har inre harmoni – där det inre och yttre samverkar i harmoni – känner sina egna behov, drömmar och gåvor. Hon lyssnar till sitt inre och kan använda sina gåvor på rätt sätt. När hon är trygg i sig själv kan hon också låta andra människor växa i sin egen takt – hon litar på att de själva vet vad som är bäst för dem.

”Stå – tillsammans”

IMGP4597

”Stå- tillsammans”, med bladguld.

Våra tankar om verket…

Ibland måste man göra något man egentligen inte vågar – annars är man ingen människa. Vi tror ofta att mod betyder att inte vara rädd. Men mod är att göra det man tänkt sig trots att man egentligen inte vågar.

Det behövs en modig person som går först, sedan följer resten efter på avstånd. Hjältemodet kommer att sprida sig – men det kan ta tid.

”Stå – tillsammans”, Installation.

20150711_105921

”Stå – tillsammans”, Installation.

Våra tankar om verket…

Livet ska levas, inte behärskas. Att behärska sitt liv betyder att stiga ut ur det.

Om man behärskar sitt liv är det viktigare vad man gör för intryck på andra än hur man är som person -  insidan är något man gömmer för sig själv och andra. Man bygger ett skal, en fasad runt omkring sig och murar in sitt hjärta. Ju mer man bygger på ytan desto mer  bleknar ens sanna person och till slut har man glömt vem man egentligen är. När man inte längre känner igen sig själv blir man rädd för att misslyckas – tar inga risker, provar inget nytt – samma saker görs om och om igen på samma sätt. En person som tappat bort sig själv utvecklar självgodhet och försöker hela tiden övertyga sig själv om att hon är perfekt. För att upprätthålla sin perfekta fasad ger hon gärna andra goda råd om hur de ska leva sina liv – hon är ju trots allt perfekt! Aldrig lyssnar hon på vad någon annan har att säga, för tänk om de säger något som hon inte behärskar eller klarar av. Eftersom hon inte lyssnar på dig, kan du aldrig bli sedd, för den du är i hennes sällskap.

IMGP4645

Kommentarer avstängda.