Snart utställning i Vadstena

 

Snart utställning i Vadstena!

Här är två färdiga verk som ska vara med på utställningen ”Jag är”.

Verken heter: ”Det är förutsättningarna som är olika, inte människorna”.

IMG_20150623_221817

Tanken bakom verket…

Vi är alla människor och alla är lika mycket värda – men vi föds med olika förutsättningar. För att man föds som fattig innebär det inte att man är mindre värd. Det är ingen skillnad på kungen i sitt slott eller tiggaren på gatan, det är förutsättningarna som är olika, inte människorna.

En förutsättning borde inte bli till en stämpel. Om man känner att man måste stämpla någon borde det vara på de som fått förutsättningarna till sin fördel, men som inte använder de på ett medmänskligt sätt.

Förändringar kommer ofta från oväntat håll, där viljan väger tyngre än medlen, där hjärtat skapar förutsättningarna för att kunna förändra och kreativiteten hittar vägen till målet. Alla kan göra något, litet eller stort, för någon annan. Kom ihåg att vi ger endast lite då vi ger av våra materiella tillgångar, det är när vi ger av oss själva som vi verkligen ger!

Alla har något att ge! Även om du är fattig och lever från dag till dag har du något att ge – du kan alltid dela med dig av ditt leende, du kan alltid se en annan människa! Vi är alla systrar och bröder och medmänniskor. Placera inte människor i fack, fråga inte efter titel, religion eller ålder när du möter någon – det är oviktigt. Försök se människors insida istället för deras yttre attribut. Vik undan skygglapparna när du passerar tiggaren på gatan, placera inte dina medmänniskor i ett parallellt universum som någon annan får ta tag i – vem någon annan? Vi är alla människor – då måste vi också se varandra – inte bara se dem som ”passar” i vårt liv eller som blir bekväma pusselbitar i vårt levnadspussel. Du kanske inte kan lägga pengar i varje utsträckt hand men du kan säga hej eller visa att du ser just den personen. Tänk först med hjärtat, addera sedan kunskapen – hur ska jag hjälpa? Det är enkelt att lägga några mynt i en pappersmugg, men är det bästa sättet att hjälpa? För stunden är mynten viktiga, men i förlängningen… måste man tänka större.

Vi ska hjälpa och stötta varandra, men på ett sätt som gör att vi växer tillsammans. Hjälp som leder till beroende av någon annan är hjälp för stunden men inte för framtiden, det är en hjälp som samtidigt som den är nödvändig blir som ett ok att bära. För att ta emot hjälp som växer med människan – som förändrar både framtiden och människan – måste tagaren vara beredd på förändring. Hon måste välja dur eller moll. Moll känner hon igen, hon kan alla toner. Melodin är sorgsen – en förklädd trygghet – men den är enkel för hon har hört den sedan barnsben och kan ingen annan sång. För att välja långsiktig hjälp – hjälp som verkligen förändrar – måste hon byta melodi, byta moll mot dur. Det kräver både vilja och mod.

Lita på livet och dela med dig, om du ger så får du också – det är en osynlig lag. Dela med dig medan du lever så att du får se dina vänners leenden och känna deras glädje – deras glädje blir också din glädje! Ger när någon ber om din hjälp, men ännu bättre är om du ger innan du blir tillfrågad om hjälp, gåvan blir på så sätt större och väger inget på den andres axlar.

IMG_20150623_223133

Bronsskulptur med blåst glaskupa.

IMG_20150109_235448

Förlagorna är gjorda i skulpturvax. Därefter görs en avgjutning i brons.

Metoden kallas ”förlorad form” och innebär att det endast finns ett exemplar av just den skulptur som avgjutits.

Kommentarer avstängda.