Fler bilder från utställningen i Vadstena

Från vår utställning i Vadstena.

20150709_150755

Helhetsbild av utställningen – i mitten – ett barn i glas.

20150709_151145

Barnen är vår framtid, de är fortsättningen på livet!

20150709_144808

Älska dem!

20150709_144951

Bekräfta dem! Tro på dem!

20150709_151446

”Framtiden”

Vår tanke med verket…

Barnen är vår framtid, de är fortsättningen på livet! Älska dem! Bekräfta dem! Tro på dem!

De två viktigaste ingredienserna i livet är kärlek och sårbarhet – de kan inte existera utan varandra. Innan man vågar vara sig själv – visa sig sårbar – måste det finnas kärlek. Därför kan man säga att det bara är kärleken som kan föda en person.

Om våra barn tror att de kan bli vad de vill – om de vill – kommer de snabbare att hitta sig själva, en plats och ett sammanhang som passar just dem. Underlätta för dem och lita på att de själva vet vilka pusselbitar som passar in i deras liv, försök inte lägga deras pussel, men stå intill som en vän.

Våra barn är en spegling av oss själva och andra vuxna i deras närhet, vad vill du se när du tittar i den spegeln? Tänk efter vad  ni fyller era barn med, de är som öppna kärl som tar emot vad som ges. Älska dem – det ger dem lycka och glädje. Bekräfta dem – det ger dem självförtroende och en egen vilja. Tro på dem – det ger dem självkänsla, trygghet och frid.

Tro aldrig att du är klokare än ett barn bara för att du är vuxen – du har mer erfarenhet, absolut – men betänk att barn är tvåspråkiga, de läser alla budskap dubbelt på ett helt naturligt och omedvetet sätt. De hör orden som talas och parallellt läser de ditt kroppsspråk – de hör vad som inte sägs och de läser vad som sägs mellan raderna. De är ”ofärgade”, de reflekterar alla färger. Barnen har fria tankar, de har inte låst sina tankar med osynliga regler om hur man bör tycka, vad som är lämpligt att säga och inte säga… Om du vill ha ett ärligt svar, fråga ett barn. Sanningen kan svida lite, men den gör aldrig ont för barn säger allt med kärlek – barn har inga onda uppsåt, elaka kommentarer att avfyra eller sårande antydningar på hur man borde vara. Barn är större än så för de vet att ingen kan ta sig rätten att lägga sig i en annan människas liv och värderingar.

20150709_152012

Blästrat, slipat och monterat glas med detaljer av vitt glas och spegelglas.

20150709_152106

Kommentarer avstängda.