miljö och policy

Miljö

I glashyttan återanvänder vi glasskärv, spegelglas m.m.
I smedjan får gammalt järn och skrot nytt liv.
Våra alster har, rätt skötta, mycket lång livstid.
Vår nya glashytta är mer anpassad än den förra och betydligt mer energisnål.

Policy

Vi skänker alster och medel till olika välgörenhetsprojekt samt sponsrar kulturella satsningar
i vår närmiljö. Några exempel på projekt vi drivit själva är ”Läkare utan gränser” 2008
och ”Filippinerna” 2013. Exempel på kulturella satsningar i vår närmiljö är bl.a. sponsring till
musik/replokalen i Lögdeå samt som projektledare för ”Upptäck Lögdebygden!”.
Vi säljer löpande bl.a. glasblommor och smidda hjärtan till förmån för olika
välgörenhetsprojekt.

Deviser

Vi arbetar efter två huvudprinciper;
•Rättvisa och utveckling är mycket viktigt för oss – både i de små och i de stora
sammanhangen. Utan en rättvis och stabil grund kan inte ett samhälle utvecklas.
• Dela med dig av din talang! Alla har en talang. Vi menar att det närmast är en
skyldighet att dela med sig av sin talang. Din talang och kunskap ger andra människor
inspiration.